ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Airvida ของคุณ

ถ้าคุณซื้อ ible Airvida ในฮ่องกงหรือมาเก๊า โปรดดูข้อมูลการให้บริการ ที่นี่

จะหา Serial Number ได้อย่างไร

* โปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็น

รุ่นผลิตภัณฑ์ *
Serial number *
Code ยืนยัน (บนสติกเกอร์ในกล่อง) *
วันที่ซื้อ *
สถานที่ซื้อ *
คุณยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดของการบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ของ ible *
ชื่อ - นามสกุล *
เพศ *

หญิง ชาย อื่น ๆ ไม่ระบุ

วันเกิด *
อาศัยอยู่ใน *
E-Mail *
สถานะ *

สมรส โสด ไม่ระบุ

บุตร *

มี ไม่มี ไม่ระบุ

สาเหตุที่เลือกซื้อ *
ยินดีรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นทาง E-Mail*

ใช่ ไม่